Kategoria: Cloud

Linux – Prawa dostępowe ACL – przykłady

W poprzednim artykule opisaliśmy listy dostępu ACL. Czas na część praktyczną.Podczas testu korzystam z systemu Linux Ubuntu w wersji 18.04 LTS. Na potrzeby artykułu proponuje utworzyć użytkownika test i korzystać …

Linux – Prawa dostępowe – ACL

Jedną z form nadawania praw dostępowych do plików / katalogów w systemie Linux jest polecenie chmod. Co jednak gdy chcemy by pliki były możliwe tylko do odczytu lub zapisu dla …

Linux – rejestrowanie logów systemowych

W związku z często zadawanymi pytaniami przez klientów, omówię proces rejestracji logów w systemie Linux. Instalując lub też tworząc aplikacje musimy w łatwy sposób utrzymać nad nimi kontrolę. Powinny one …